Kategoriler

Future Tenses (Gelece Zaman)

SakliMavi

Future Tenses (Gelece Zaman)

FUTURE TENSES(GELECEK ZAMAN)
Future With Will
                                              
OLUMLU CUMLE
You
He
She           will + verb 
It
We
You
They
I’m think she will resign.
OLUMSUZ CUMLE
You
He
She           won’t + verb
It
We
You
They
I won’t sell this car.
SORU CUMLESI
You
He
    Will +          She
It
We
You
They
 
Future With going to
 
OLUMLU CUMLE
You are
He is
She is      going to + verb
It is
We are
You are
They are
They are going to meet here.
She is going to come at seven
 
OLUMSUZ CUMLE
You aren’t
He isn’t
She isn’t         going to + verb
It isn’t
We aren’t
You aren’t
They aren’t
They aren’t going to play in Inonu Stadium next week.
 
SORU CUMLESI
Are You
Is He
Is She         going to + verb  
Is It
Are We
Are You
Are They

NOTE

1. Bir fiilin işleneceğine konuşma anından önce karar verilmişse going to yapısı kullanılır.
-Why are you turning on the television?--- -I’m going to watch the news.
2. Bir fiilin işleneceğine konuşma anında karar verilmişse will yapısı kullanılır.
-Hey John!Your car has got a flat tyre. - –Rearly!I will change it now.
3.Bir fiilin olacağını gösteren kesin ya da kesine yakın deliller varsa going to kullanılır.
The sky is very cloudy.It’s lightening. It’s going to rain.
4.Ancak ihtimalin daha zayıf olduğu umarım,sanırım,korkarım ifadeleriyle başlayan cümleler will ile kullanılır.
I think, the referee will postpone the match.
5.Söz verirken will kullanılır.
I promise, I will stop smoking
6.Will ayrıca yapayım,edeyim kelimelerinde olduğu gibi fiillere –yım,-yim anlamlarını da katar.
I’ll help you.
7.Rica ederken will kullanılır.
Will you open the window.
8.Geniş zaman kipiyle (-er,-ar) yazılmış Türkçe bir cümle eğer gelecek zaman ifade ediyorsa will kullanılır.
Visit your elder sister!She will help you.
WILL OR GOING TO
1. I hope ,They will finish the work in time.  Umarım Onlar işi zamanında bitirebilecekler.
2. Hey Lucy! You shirt is very dirty!  Hey Lucy! Gömleğin çok kirlenmiş!
I know. I am going to change it.  Biliyorum. Onu değiştireceğim.
3. Why are you filling that bucket with water?  kovayı niçin suyla doldurdun?
I am going to wash the car.  Arabayı yıkayacağım.
4. I have got a terrible headache.  Köti bir başağrım var.
Wait here! I will get on asprin for you.  Burada bekle senin için asprin getireceğim.
5. I think, They will win the match.  Sanırım maçı kazanacaklar.
6. Where are you going?
I am going to some food for dinner.  Akşam yemeği için biraz yiyecek alacağım.
7. I haven’t got any money with me.  Yanımda hiç para yok.
Don’t mind. I will lend you some.  Sorun etme. Sana biraz borç vereceğim.
8. This suitcase is very heavy.  Bu bavul çok ağır.
Will you help me?
9. Look! They are rubbing the bank.  Bak! Onlar bankayı soyuyorlar.
Oh! I will call the police.
10. Jane is going to take me to the airport.  Jane beni hava alanına götürecek.
 
 

       


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Bugüne kadar 56308 ziyaretçi (143575 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=