Kategoriler

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

SakliMavi

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

SIMPLE PAST TENSE (Geçmiş Zaman)
 
Yesterday (yestıdey):Dün
Last: Geçen
Last week : Geçen hafta
Last weekend : Geçen hafta sonu
Last month:Geçen ay
Last year: Geçen yıl
......... ago : Önce
two years ago : 2 yıl önce
Three months ago: 3 ay önce
In (1976) : 1976’da
Cumlenin en sonunda kullanılır. Ancak vurgu yapmak için cümlenin en başında da kullanılırlar.
 
Olumlu Cümle:
                                   a)Düzenli fiillerde
                                               Verb + ed
Özne               +                                                         + Nesne + yer + zaman
                                   b)Düzensiz fiillerde
                                               Verb2
Regular Verbs(Düzenli fiiller)                    Irregular Verbs(Düzensiz fiiller)
Paint = Boyamak                                          Find -found-found = Bulmak
Visit = Ziyaret etmek                                   Break-broke-broken = Kırmak      
Close = Kapatmak                                       steal-stole-stolen = Çalmak, hırs.
Travel = Seyahat etmek                              win-won-won = Kazanmak
Study = Çalışmak, tahsil görmek                 go-went-gone = Gitmek
Work = para kaz. Çalışmak            
Start = başlamak
Kill = Öldürmek
 
Birisi 1963’te Kennedy’i öldürdü. Somebody killed Kennedy in 1963.
 
Sadece ‘t’ veya ‘d’ harfiyle biten fiiller ‘ed’ takısı aldıkları zaman bu ‘ed’ takısı ‘ıd’ diye telafuz edilir.
Note:
Bir sessiz ve hemen ardından ‘y’ ile biten fiiller ‘ed’ takısı alacakları zaman ‘y’ düşer yerine ‘i’ gelir daha sonra ‘ed’ takısı kullanılır.
 
Study + ed = studied
Carry + ed = carried
 
Şu çocuk dün pencereyi kırdı.
That child broke the window yesterday.
 
Well = iyi (fiillere iyi an. Katar)
Fenerbahçe dün çok iyi oynadı.
Fenerbahçe played very well yesterday.
 
Wallet = Cüzdan
Geçen hafta sonu bir cüzdan buldum.
I found a wallet last weekend.
 
Dün büyük babamı ziyaret ettik.
We visited my grandfather yesterday.
Olumsuz Cümle:
                                  
Özne               + didn’t + Verb + Nesne + yer + zaman
Did not = didn’t        
 
Get up = Kalkmak
Early = erken
Dün erken kalkmadım.
I didn’t get up early yesterday.
Brush = Fırçalamak
Tooth – teeth = Diş - dişler
Geçen yıl dişlerimi fırçalamadım.
I didn’t brush my teeth last year.
 
Babam dün işe gitmedi.
My father didn’t go to work yesterday.
Vote = Oy vermek
Anybody = Hiç kimse
Geçen yıl kimseye oy vermedim.
I didn’t vote anybody last year.
Geçen hafta sonu arabamı yıkamadım.
I didn’t wash my car last weekend.
 
Fertilise= Gübrelemek
Dismiss = İşten çıkartmak
Field = Tarla, alan
Company = şirket
Geçen yıl tarlayı gübrelemedik.
We didn’t fertilise the field last year.
 
Şirket geçen yıl kimseyi işten çıkartmadı.
The company didn’t dismiss anybody last year.
NOTE
            ‘Never’ kelimesi kendi anlamıyla cümleyi olumsuz yaptığından, bu kelimenin olduğu cümlelerde ayrıca ‘didn’t’ olumsuz yardımcı fiili kullanılmaz. Geçmiş zaman olumsuz cüm. Olumlu cümlede fiilin sonuna gelen ‘ed’ takısını kaldıran ve düzensiz fiillerin 2. hallerine 1. hale dönüştüren ‘didn’t’ ‘never’’ın old. Bir cümlede kullanılamayacağından böyle bir cümlede ‘ed’ ve 2. hal devam eder.
 
I played tennis when I was a student.
I didn’t play tennis when I was a student.
* I never played tennis when I was a student.
(Ben öğrenciyken hiç tenis oynamadım)
 
 
Nobody came to work yesterday.
(Dün hiçkimse işe gelmedi)
Ben hastayken beni hiçkimse ziyaret etmedi.
Nobody visited me when I was ill.
 
Soru Cümlesi:
 
did + Özne      + Verb + Nesne + yer + zaman
 
Dün kitabı getirdiler mi?
Did they bring the book yesterday?
Yes, they did / No, they didn’t
Dün saat kaçta kalktın?
What time did you get up yesterday?
I got up at six o’clock yesterday.
 
Geçen hafta niçin işe gitmedin?
Why didn’t you go to work last week?
 
Dün ne pişirdin?
What did you cook yesterday?
Roof = çatı
Fix = onarmak
 
Baban geçen hafta sonu çatıyı onardımı?
Did your father fix the roof last weekend?
who broke the window? ---‘Kim’ gorevinde (özne belli değil)
(Camı kim kırdı?)
 
Who did you kill yesterday?---‘Kimi’ grv. (Özne belli)
(Dün kimi öldürdün?)
 
PAST OF ‘BE’
(‘BE’ in geçmişi)
 
Olumlu Cümle:                     
I                                  was                            
You                             were                           I’m in Antalya at the moment.
She                             Was                            (Dün Antalya’daydım.)
It                                                                   
You                             Were                          The play was wonderful.
they
 
Olumsuz Cümle
I                                  wasn’t             Ayla dün partide değildi.
You                             weren’t                       Ayla wasn’t at the party yesterday.
She                             wasn’t             İstanbul ve İzmir dün yağışlı değildi.
It                                                                    Istanbul and Izmir weren’t rainy yesterday.                                             
You                             weren’t
they
 
all right = Yolunda olmak, tamam, pekala
rainy = Yağışlı
journey = Yolculuk
 
Soru Cümlesi:           
           
was                 I                      Dün neredeydin?                              
were                You                 Where were you yesterday?
 
Was                She                 Partide herşey yolundamıydı?                                 
It                    Was everything         all right at the party?                                   
Were              You                 How was the journey?                     
they
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Bugüne kadar 56309 ziyaretçi (143599 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=